Poland

Herb-Ustawowy.png

Menu główne
· Rodo

Witaj
Login:

Hasło:[ ]

Testy - Logowanie

helion.png

Gry Dydaktyczne

lapps.png

Status GG


Webmaster

Interklasa

interklasa.png

Mój prąd

erato2.png
Tel:. 516994559

Historia Szkoły

pamietnik.gif

Podczas okupacji budynek Szkoły w Potoku Górnym mieszczący się w miejscu obecnego domu nauczyciela został spalony.
Siedzibę szkoły przeniesiono w inne, prowizoryczne miejsce.
Ze względu na ogromną potrzebę stworzenia uczniom i nauczycielom godziwych warunków nauki i pracy podjęto na posiedzeniu Rady Gminy dn. 22.04.1947r. decyzję budowy szkoły. Powstał wówczas komitet rozbudowy szkoły, na czele którego stanął Ferdynand Kondysar, który udostępnił swoje ziemie leżące w pobliżu placu cerkiewnego pod plac budowy szkoły.
Ferdynand Kondysar – człowiek o dużym autorytecie i doświadczeniu w dziedzinie oświaty i budowie szkół.
Przed wojną pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły.
Przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły F. Kondysar podjął działania zmierzające do zdobycia środków finansowych na budowę szkoły w Potoku Górnym.
W tym celu wykorzystał swoje przedwojenne znajomości z ludźmi we władzach rządowych w Warszawie i w województwie, gdyż przed wojną był posłem na Sejm.
Udało mu się zdobyć środki z budżetu państwa, dzięki czemu w latach 1954 – 1957 powstała jedna z najnowocześniejszych szkół wiejskich na tamte czasy w skali całego województwa lubelskiego.
Urządzono w niej łazienki z bieżącą wodą, gabinety lekcyjne i salę gimnastyczną wykładane parkietami.
Roboty budowlane na tym obiekcie w około 80 % wykonali mieszkańcy Potoka i okolicznych wiosek.
Niektórzy z nich po zakończeniu tej budowy stali się niejako zawodowymi robotnikami budowlanymi
i pracowali na wielu innych budowach Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które było wykonawcą tej inwestycji.


Oto najważniejsze daty z historii szkoły :
1955rozpoczęcie budowy szkoły przez Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane
1957uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej szkoły, do której należały :
na parterze:
- trzy sale lekcyjne;
- pokój nauczycielski;
- gabinet dyrektora;
- świetlica;
- szatnie, oraz
- sala gimnastyczna
na piętrze:
- cztery sale lekcyjne;
- pracownia zajęć praktycznych
- biblioteka
Dyrektorem nowo otwartej szkoły zostaje p. Czesław Doruch, nauczyciel historii. Budynek szkoły
W tym też roku powołano do życia Uniwersytet Powszechny.
1961powstaje 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego (szkoła ta istniała 2 lata).
1965prowadzona jest edukacja dla dorosłych – kurs wieczorowy, gdzie dorośli mają możliwość ukończenia kl.VII.
1966powstanie kl. VII.
1969dyrektorem zostaje Stanisław Jabłoński.
1970następuje zmiana na stanowisku dyrektora,odtąd szkołą zarządza pan Jan Kniaź.
1971szkoła otrzymała instalację centralnego ogrzewania.
1975umiera pierwszy dyrektor szkoły p. Czesław Doruch.
1987odchodzi na emeryturę ówczesny dyrektor Jan Kniaź, a stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Stanisław Domański.
1998rozpoczęcie rozbudowy szkoły, tutaj należy wspomnieć, iż plany rozbudowy szkoły istniały jeszcze za czasów dyr. Jana Kniazia. Wielokrotnie powoływany był komitet rozbudowy szkoły, lecz różne niesprzyjające okoliczności (w tym finansowe) uniemożliwiały realizację tego planu. Szczegółowa dokumentacja rozbudowy szkoły powstaje za czasów zarządzania szkołą przez dyrektora Stanisława Domańskiego. Rozpoczynają się również prace budowlane.
1999dyrektorem nowo zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej zostaje Elżbieta Hacia, natomiast dyrektor St. Domański zostaje dyrektorem nowo powstałego Gimnazjum w Szyszkowie.
2000Prace budowlane dobiegają końca.
Dnia 12 października, w Potoku Górnym Dzień Edukacji Narodowej połączono z uroczystością otwarcia nowego skrzydła szkoły. Po mszy św. nastąpiła na placu przed szkołą część oficjalna. Edward Hacia, wójt gminy Potok Górny, powitał przybyłych gości, przedstawiciela władz wojewódzkich, Panią kurator Grażynę Wójtowicz - Huba, władz powiatowych i lokalną społeczność, w tym dyrektorów
z całej gminy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, ceremonii poświęcenia dokonał ks. prałat Edward Ludwicki. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane z Biłgoraja. Dzięki rozbudowie szkoła zyskała cztery sale lekcyjne w pełni wyposażone i przeznaczone dla dzieci klas od 0 do III. Poza tym, szatnie, łazienki, pomieszczenie dla harcerzy (Harcówka), oraz salę komputerową wyposażoną w komputery podłączone do sieci Internet.
Sprzęt komputerowy zakupiony został dzięki ofiarności rodziców.
W nowej części szkoły znajduje się również nowoczesna kotłownia gazowa.

e-Dziennik

librus.png

Laboratoria Przyszłości

logo-Laboratoria_Przyszłości_pion_białe.png

E-Learning

elearning.png

E-Podręczniki

ebook.png

Sieciaki.pl

sieciaki_pl.gif

Zeskanuj kod

qrcode

Online
Gości: 1, Użytkowników: 0 ...

Najwięcej online: 22
(Użytkowników: 0, Gości: 22) dnia 26 lis : 17:54

Użytkowników: 16
Najnowszy: iza

Serwis oparty na
e107

Webmaster kni@zio © 2009